​Op De Kempel  leiden we nieuwsgierige leraren op. Leraren die flexibel en ondernemend hun draai vinden in de onderwijspraktijk. Met het landelijke project 'W&T in de pabo' willen we meer wetenschap- en techniek-onderwijs integreren in alle vakken op de pabo. Op deze website vind je interessante websites en voorbeeldlessen die je op stage kunt gebruiken. 

Verwondering en nieuwsgierigheid

Bij W&T in de pabo draait het om een manier van kijken naar de wereld. De verwondering en nieuwsgierigheid van leerlingen zijn steeds het startpunt. Kinderen stellen vragen over allerhande voorwerpen, verschijnselen en organismen uit de wereld om hen heen. Ook bedenken ze oplossingen voor problemen of behoeften die ze signaleren in hun spel, fantasie of in de échte wereld. Lees ook: www.wentopdepabo.slo.nl.

Thematafels

In alle vakken op de pabo spelen onderzoekend en ontwerpend leren een rol. Dit studiejaar presenteren we steeds een ander vak op de 'thematafel' in de aula. Je ziet Nederlands, rekenen-wiskunde, godsdienst-levensbeschouwing, NTO, dans-drama, bewegingsonderwijs en beeldende vorming. Bij iedere thematafel draait het om:

1. Het schoolvak

Hoe past onderzoekend en ontwerpend leren bij dit vak en het gekozen thema?

2. Didactiek

Op welke manieren kun je kinderen uitdagen om onderzoekend en ontwerpend te leren? Welke onderleggers zijn er voor je (les-)voorbereiding en het onderzoek wat je met kinderen doet?

3. Materialen

Wat is een uitdagende leeromgeving en met welke materialen kun je kinderen uitdagen en prikkelen om op onderzoek uit te gaan en te gaan ontwerpen en maken?

4. De praktijk

Hoe zien lessen en activiteiten eruit en wat vinden kinderen ervan?

We wensen je veel ontdekkingen en nieuwe ideeën toe om het onderwijs aan de kinderen in je stageschool nog spannender en uitdagender te maken!

​​Interessante sites

www.kinderboekenweek.nl
www.wentopdepabo.slo.nl 
www.samenonderzoeken.nl
www.zoleukisleren.nl

Lesvoorbeelden

Bewegingsonderwijs

Waarom deze thematafel?
Laat het maar draaien
Motoriek als fundament
Volop beweging op schoolplein
Didactisch document parkour
Kanjam
KUBB
Molky

Drama

De brief
LSF-dramakoffer-het serum
Thematafels-Drama-Het serum

Godsdienst/Levensbeschouwing

Het mooiste cadeau
Lesbrief De allergrootste wens
Vragenkaartjes
Werkblad p. 68
Werkblad p. 69
Werkblad p. 70

Nederlands

Nederlands
Actuakring
De uitvindershoek
Het Taallaboratorium

Rekenen

Rekenen-wiskunde
Regelmaat en patronen
Systematisch werken
Codetaal