Sign In

Vanaf 1 januari 2017 participeert Hogeschool de Kempel in het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Radiant Lerarenopleidingen bestaat uit Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Driestar hogeschool, Hogeschool De Kempel, Hogeschool iPabo, Iselinge Hogeschool, Katholieke Pabo Zwolle (KPZ), Marnix Academie, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa.

De partners vinden elkaar in het bieden van goed onderwijs vanuit een waardengedreven perspectief en een sterke verbondenheid met het
werkveld. De hogescholen intensiveren de samenwerking op veel gebieden met behoud van hun eigenheid en identiteit.

Vanuit Radiant Lerarenopleidingen trekken de hogescholen samen op in de ontwikkeling en het aanbieden van masteropleidingen, zoals de masters Passend meesterschap, Toekomstgericht onderwijs en Leren en innoveren. Ook investeren zij in een
gezamenlijke onderzoeksagenda. Het verbindende thema daarbij is persoonlijk meesterschap met als aandachtsgebieden diversiteit en handelen, toekomstgericht onderwijs en de socialiserende en persoonsvormende functie van onderwijs.

interactum_logo.PNG