Sign In

Het instellingsplan ler(ar)en met lef is opgesteld door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Welke (in- en externe) kaders zijn relevant en een gegeven voor Hogeschool de Kempel?
  2. Welke ontwikkelingen (op macro-, meso- en microniveau) zijn relevant voor de wijze waarop Hogeschool de Kempel zich in de periode 2017-2022 wil ontplooien?
  3. Waarin wil Hogeschool de Kempel dat een afgestudeerde Kempel-student zich onderscheidt?

Gesprekken met diverse onderwijspartners, leraren, directeuren, bestuurders, vertegenwoordigers van landelijke organisatie (onderwijsinspectie, vakbond, oudervereniging, belangenverenigingen), studenten en docenten, liggen aan de basis van het instellingsplan. De overkoepelende ambitie van het instellingplan wordt verder ingekleurd door drie speerpunten; realiseren van afstemming en verbinding, ontwikkelen van eigenheid en een blijvende gerichtheid op ontwikkeling.               

 

doelstelling.jpg